Szkolny Klub Wolontariusza

zniczSerdecznie informujemy uczniów naszej szkoły o organizowanej przez Szkolny Klub Wolontariatu akcji zbierania zniczy w związku ze zbliżającym się Świętem Wszystkich Świętych. Chętne osoby prosimy o przynoszenie w/w rzeczy do Sali nr 3 do dnia 29 października 2019r.
Zebrane znicze zostaną złożone przez Wolontariuszy na opuszczonych grobach znajdujących się na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
Opiekunowie: p. Magdalena Kandulska, p. Sylwia Nowak

Na początku roku szkolnego podczas pierwszego spotkania wolontariuszy nastąpiło zapoznanie z regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza. Podczas zebrania został przedstawiony plan oraz propozycje działań w nowym roku szkolnym.

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, zwana dalej „Szkołą”.

2. Wolontariat oznacza bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

ZGODA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WOLONTARIACIE

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza: p. Magdalena Kandulska i p. Sylwia Nowak

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin