punkty1Punktowy system oceniania zachowania uczniów ma na celu ujednolicenie ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów uczeń może powiększać lub pomniejszyć przez konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele i umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki takiemu systemowi oceniania uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania. 

Plik z punktacją - liczba punktów za działania pozytywne i negatywne oraz suma punktów na poszczególne oceny

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin