Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż w załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019 tj. stypendiów szkolnych.

Załączniki:
1. Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014
r. wraz z załącznikami.
2. Wzór wniosku.
3. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny.
4. Wzór listy wnioskodawców.
5. Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych.
6. Wzór elektronicznej ewidencji.
7. Pismo z dnia 28.08.2018 r.
8. Pismo z dnia 30.08.2018 r.

Dodatkowych informacji udziela p.Michał Wilk- pedagog szkolny
tel. 81 744 03 22 w 30

Załączniki do pobrania 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin