W związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przekazuję informacje i uwagi dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów, Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, stanowiący załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym względzie. Celem sprawnego przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią regulaminu będącego załącznikiem do ww. uchwały (załącznik nr 1 do niniejszego pisma) oraz uwzględnienie przedstawionych uwag.

Załączniki do pobrania

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin