Możliwość rozliczenia stypendium przyznanego w formach innych niż pieniężna były zgodne z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014r.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin