zawodyDrodzy Uczniowie, Rodzice i Dyrektorzy szkół województwa lubelskiego Kuratorium Oświaty w Lublinie, w ramach kampanii informacyjno- promocyjnej „Zawodowy Strzał w 10” przygotowało informator o zawodach i szkołach województwa lubelskiego, w których realizowane jest kształcenie zawodowe.
Mamy nadzieję, że informacje w nim zebrane pozwolą Państwu nazaplanowanie i dokonanie właściwego wyboru dalszej ścieżki kształcenia.
Link do pobrania: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8978

Dodatkowe informacje

Position: debug
Style: none outline
facebook_page_plugin