Ważne informacje dla rodziców

Szanowni Państwo, w dniu 04.12.2019 (środa) w godz. 10:00-14:00 odbędą się konsultacje z pracownikami Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji. Specjaliści udzielający konsultacji: p. Beata Drobek-Ziemińska — psycholog, psychoterapeuta i p. Renata Zygan — pedagog specjalny – oligofrenopedagog i tyflopedagog, certyfikowany terapeuta psychomotoryki. Spotkanie odbędzie w gabinecie pedagoga szkolnego.

Zapraszamy, p. Sylwia Nowak, p. Michał Wilk

punkty1Punktowy system oceniania zachowania uczniów ma na celu ujednolicenie ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów uczeń może powiększać lub pomniejszyć przez konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele i umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki takiemu systemowi oceniania uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania. 

Plik z punktacją - liczba punktów za działania pozytywne i negatywne oraz suma punktów na poszczególne oceny

Harmonogram noszenia podręczników przez uczniów naszej szkoły...

umiem_plywac.jpgNawiązując do wcześniejszych informacji przekazanych Państwu w zakresie realizacji programu "Umiem pływać" uprzejmie informuję, że: rozpoczęcie II etapu realizacji programu na pływalni MOSiR zlokalizowanej przy ul. Łabędziej zostaje przesunięte na miesiąc październik.

Informacja dotycząca terminu rozpoczęcia zajęć zostanie przekazana do szkół pod koniec września.

ubezpProsimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia uczniów naszej szkoły. W przyszłym tygodniu zostaną Państwu przekazane przez wychowawców klas formularze do podpisu - oświadczenie o zapoznaniu się OWU oraz deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia.

Prezydium Rady Rodziców

Celiakia

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej Dieta bezglutenowa bez przeszkód - jedz zdrowo i smacznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie edukacyjno - warsztatowym: Skierowany do osób w każdym wieku, mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Szczegóły >>

dzieci swietlica

KARTY ZGŁOSZEŃ można pobrać w sekretariacie szkoły, w świetlicy, u kierownika świetlicy lub na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dla Rodziców/Dokumenty do pobrania.
Dokładnie wypełnione karty należy składać u KIEROWNIKA ŚWIETLICY w terminie do 10 kwietnia 2019 r. Ze względów organizacyjnych związanych z planowaniem ilości grup wychowawczych na rok szkolny 2019/20 prosimy o terminowe dokonywanie zapisu dzieci do świetlicy.

Przypominamy nauczycielom i rodzicom naszych uczniów o akcji Moje Miasto Bez Elektrośmieci. Bierzemy w niej udział już trzeci rok. Za oddane elektrośmieci otrzymacie naklejki (kupony Funduszu Oświatowego), które należy przynieść do naszej szkoły. Zebrane punkty wymienimy na pomoce szkolne. 

10 rad dla rodziców, które dotyczą bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin