Ważne informacje dla rodziców

Szanowni Państwo
Informuję, iż od dnia 25-05-2020 r. w godz. 9.00- 12.00 (w dni robocze)
istnieje możliwość skorzystania z opieki stomatologicznej w gabinecie znajdującym się na terenie Szkoły.

Rodziców uczniów, którzy chcą skorzystać z wizyty stomatologicznej obowiązywać będą poniższe zasady.

Termin zdalnych (na Teams) konsultacji indywidualnych dla Rodziców w maju:

kl. IV- VIII 27-05-2020 w godz. 17.00- 19.000

kl. I- III 28-05-2020 w godz. 17.00- 19.00

Szanowni Państwo

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, mającym na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozpowszechniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, przypominam, że uczniowie:
• powinni zostać w domu,
• powinni unikać miejsc publicznych, gdzie są skupiska ludzi,
• powinni wystrzegać się komunikacji publicznej,
• nie powinni spotykać z rówieśnikami.
Proszę o poważne potraktowanie tych zaleceń.

Drodzy Państwo, zawieszenie decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęć w szkołach na terenie całego kraju w dniach 12-25 marca 2020r. ma ne celu zmniejszenie zagrożenia zarażenia się koronawirusem.
Bardzo Państwa proszę o to, aby uczniowie nie spotykali się ze sobą w grupach i jak najwięcej czasu spędzali w domach, bez niepotrzebnych kontaktów z innymi osobami.
Nauczyciele będą przesyłali do uczniów zadania do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole. Na stronie szkoły zostaną umieszczone informacje o portalach edukacyjnych, z których mogą samodzielnie korzystać uczniowie.

Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni za siebie i innych.

Danuta Giletycz- dyrektor SP 2

Szanowni Państwo
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego do odwołania. wstrzymuje się osobiste wizyty w szkole.
W przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw urzędowych rekomenduję korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Nr telefonu: 81 744 03 22
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /SP2_Lublin/SkrytkaESP

Danuta Giletycz
Dyrektor Szkoły 

rada rodzicow

Spotkanie Rady Rodziców i przedstawicieli Trójek Klasowych - wtorek 10.03.2020r. godz. 16.30

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO

Serdecznie zapraszam uczniów klas 4-6 do aktywnego udziału w bezpłatnych zajęciach lekkoatletycznych, które organizowane będą na terenie
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.

• Zajęcia prowadzone będą według programu „Lekkoatletyka dla każdego!”, który powstał z potrzeby popularyzacji lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży.

Zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczniowie osiągający sukcesy w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych, olimpiadach, turniejach zawodowych oraz w ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich otrzymują, w zależności od osiągniętych wyników: dyplom Prezydenta Miasta Lublin i nagrodę książkową, stypendium Prezydenta Miasta Lublin.
Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania ww. wyróżnień >>> 

wazneW związku z próbnymi egzaminami klas 8, które odbędą się w dniach 3 - 5 grudnia 2019 (wtorek - czwartek), nastąpi zmiana planu zajęć dla klas IV - VIII.
Plan zostanie przekazany uczniom przez wychowawców.

W poniedziałek i piątek plan zajęć pozostaje bez zmian.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 w Lublinie

SZANOWNI PAŃSTWO
W dniu 29. 11. 2019 r. (piątek) w godzinach 9.00 – 12. 00 odbędą się konsultacje z pracownikiem PPP nr 1 w Lublinie Panią Anną Sołoduszkiewicz – psycholog. Zapraszam wszystkich Państwa którzy chcą omówić problemy emocjonalne, wychowawcze, rodzinne lub skierować na badanie psychologiczno – pedagogiczne dzieci.

Szkolny pedagog - Michał Wilk

punkty1Punktowy system oceniania zachowania uczniów ma na celu ujednolicenie ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów uczeń może powiększać lub pomniejszyć przez konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele i umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki takiemu systemowi oceniania uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania. 

Plik z punktacją - liczba punktów za działania pozytywne i negatywne oraz suma punktów na poszczególne oceny

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin