Ważne informacje dla rodziców

konsW dniu 04.06.2019 od godz. 13:30 w naszej szkole odbędą się konsultacje dla rodziców z pracownikami Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji.

Serdecznie zapraszam, pedagog specjalny - Sylwia Nowak

W związku z tym, że planowane na miesiąc kwiecień 2019r. konsultacje z rodzicami nie odbyły się, informuję Państwa, że zostaną przeprowadzone w dniach zebrań tj. 14, 15,16 maja 2019r. w godzinach 18.30-20.00.

Zebrania:
klasy IV-V wtorek 14.05.2019
klasy VI-VIII środa 15.05.2019
klasy I-III czwartek  16.05.2019
Zebranie Trójek Klasowych - poniedziałek 20.05.2019
Początek zebrań godz. 17.30

 Dyrektor szkoły

Celiakia

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej Dieta bezglutenowa bez przeszkód - jedz zdrowo i smacznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie edukacyjno - warsztatowym: Skierowany do osób w każdym wieku, mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Szczegóły >>

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 w LubliniePoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Lublinie organizuje ferie zimowe dla klas I-III SP w terminie 18-22 lutego 2019r. w godzinach 9.00 -13.00. W programie: wyjście do kina („Jak wytresować smoka 2”), wyjście do muzeum, warsztaty z topografii, zajęcia integracyjne, wyjście do Centrum Spotkania Kultur.
Liczba miejsc ograniczona, o możliwości wzięcia udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy pod numerem telefonu : 081 745-85-52 lub 081 745-75-78 ( Prosimy o zapewnienie zmiennego obuwia dla swoich dzieci).

 

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie,
w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Całość listu (pdf) - tutaj

ubezpPo uwzględnieniu wszystkich uwag rodziców informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły będą ubezpieczeni w firmie Compensa. Składka wynosi 40 zł, suma ubezpieczenia wynosi 18 000 zł. Szkody będzie można zgłaszać telefonicznie, on-line lub osobiście (ul. Zana 32).

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, iż w załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019 tj. stypendiów szkolnych.

W poniedziałek, 3.09.2018 r., o godzinie 17.30 odbędzie się w szkole spotkanie dotyczące wyboru ubezpieczyciela na ten rok szkolny. Serdecznie zapraszamy na to zebranie wszystkich chętnych rodziców.

Prezydium Rady Rodziców

W związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przekazuję informacje i uwagi dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów, Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, stanowiący załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym względzie. Celem sprawnego przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią regulaminu będącego załącznikiem do ww. uchwały (załącznik nr 1 do niniejszego pisma) oraz uwzględnienie przedstawionych uwag.

Załączniki do pobrania

Możliwość rozliczenia stypendium przyznanego w formach innych niż pieniężna były zgodne z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014r.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin