Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 2  w Lublinie

w roku szkolnym 2018/19

PONIEDZIAŁEK

Godziny

Rodzaj zajęć

Nazwisko i imię nauczyciela

 

Uczestnicy

klasa

17.15- 18.00

Koło plastyczne

Agnieszka Mędrek

Uczniowie klas

IV- VIII

12.00- 12.45

Zajęcia wspierające z przyrody

Katarzyna Trochimiuk

Klasy czwarte

7.00- 7.30

Zajęcia rozwijające z języka polskiego- przygotowanie do konkursu

Urszula Raszewska

VIII b, VII b, VII c,

VI d

11.00- 11.45

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Małgorzata Flis

 Klasa VII c

16.25- 17.10

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Olga Łukasik

Klasy VII i VIII

10.55- 11.40

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego- przygotowanie do konkursów

Anna Borek

VIII c i VII b

WTOREK

Godziny

Rodzaj zajęć

Nazwisko i imię nauczyciela

 

Uczestnicy

klasa

9.00- 10.00

Trening dziecięcych Kompetencji Społecznych

Agnieszka Nowak

Sylwia Nowak

II etap edukacji

14.40- 15.40

Trening dziecięcych Kompetencji Społecznych

Agnieszka Nowak

Sylwia Nowak

 I etap edukacji

14.45- 15.30

Zajęcia wspierające z fizyki

Krystyna Bator

 Klasy VII i VIII

12.50- 13.35

Kółko teatralne

Grażyna Bury

Klasy V- VII

13.05- 13.50

Kółko z języka niemieckiego

Magdalena Kandulska

 Chętni uczniowie

17.15- 18.00

Koło historyczne

Ewa Warowna

Klasy IV i V

12.05- 12.50

Zajęcia wspierające

Bożena Partyka- Kołodziej

Klasa III a

ŚRODA

Godziny

Rodzaj zajęć

Nazwisko i imię nauczyciela

 

Uczestnicy

klasa

17.15- 18.00

Zajęcia wspierające z matematyki

Krystyna Bator

Klasa IV f

13.05- 13.50

Zajęcia wspierające z języka polskiego

Grażyna Bury

Klasy: VI e , V d,     VII a, VII d

13.55- 14.4 0

Zajęcia wspierające z matematyki

Ireneusz Kołodziej

 Klasy: VIII a i  VIII c

17.15- 18.15

Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne- chór

Małgorzata Matras- Kuśmirek

Klasy IV- VIII

10.05- 10.55

Zajęcia wspierające z języka niemieckiego

Magdalena Kandulska

Klasy VII i VIII

12.00- 12.45

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Anna Borek

 Klasa VI b

 

CZWARTEK

Godziny

Rodzaj zajęć

Nazwisko i imię nauczyciela

 

Uczestnicy

klasa

10.55- 11.40

Kółko informatyczne

Katarzyna Pruchniak

V e

10.00- 10.45

Trening Dziecięcych Kompetencji Społecznych

Agnieszka Nowak

Sylwia Nowak

Klasy I- III

16.25- 17.10

Praca z uczniem zdolnym- matematyka

Beata Jabłońska

 VII b

16.25- 17.10

Zajęcia wspierające z matematyki

Anna Pawluczuk

IV e

13.55- 14.40

Praca z uczniem zdolnym- język polski

Agnieszka Rosochacka- Wójtowicz

VIII a

12.00- 12.45

Zajęcia wspierające z języka polskiego

Lidia Chudzik

 Klasy IV : b, c, d

 

PIĄTEK

Godziny

Rodzaj zajęć

Nazwisko i imię nauczyciela

 

Uczestnicy

klasa

13.55- 14.40

Zajęcia kompensacyjno- korekcyjne prowadzone metodą ortografiti

Sylwia Nowak

 Klasy VI

15.35- 16.20

Zajęcia Koła Wolontariatu

Magdalena Kandulska

Sylwia Nowak

Klasy VIII i VIII

13.55- 14.40

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego- przygotowanie do konkursów

Magdalena Kandulska

Klasy VIII i VIII

7.00-7.30

Zajęcia rozwijające z matematyki

Justyna Łuczyńska

Klasy V f, VI b, VI d

10.05- 10.50

Zajęcia wspierające z matematyki

Justyna Łuczyńska

Klasy: VIII b i VIII d

 

 

 

Inne propozycje:

(wyjścia zgodnie z harmonogramem imprez)

  Rodzaj zajęć 

Nazwisko I imię nauczyciela

Koło krajoznawczo - turystyczne

Hanna Głos

Iwona Cudak

Katarzyna Pruchniak

Koło różańcowo- Maryjne

Katarzyna Piasecka

Zajęcia w ramach współpracy z UMCS

Hanna Głos

Agnieszka Rosachacka- Wójtowicz

Zajęcia koła Łazik- edukacja regionalna

Bożena Partyka- Kołodziej

               

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin