Dzieci uczęszczające do świetlicy brały udział w wielu międzyszkolnych konkursach zarówno tych organizowanych przez wychowawczynie naszej świetlicy, a skierowane do wszystkich wychowanków lubelskich świetlic szkolnych, jak i tych, które organizowane były przez inne lubelskie szkoły podstawowe. W 11 spośród tych konkursów w roku szkolnym 2018/19 zdobyły 38 nagród i wyróżnień. Nasi wychowankowie zdobyli miedzy innymi następujące nagrody...

 

Dzieci uczęszczające do świetlicy brały udział w wielu międzyszkolnych konkursach zarówno tych organizowanych przez wychowawczynie naszej świetlicy, a skierowane do wszystkich wychowanków lubelskich świetlic szkolnych, jak i tych, które organizowane były przez inne lubelskie szkoły podstawowe. W 11 spośród tych konkursów w roku szkolnym 2018/19 zdobyły 38 nagród i wyróżnień. Nasi wychowankowie zdobyli miedzy innymi następujące nagrody:

W międzyszkolnych konkursach plastycznych:

 1. Międzyszkolnym konkursie „Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym

Przyjazna zebra” w SP 2

- Iga Oleksiuk – I miejsce, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Wiktoria Kryń - I miejsce, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Katarzyna Stankiewicz - II miejsce, pod opieką p. Doroty Kołsut

- Pola Parka - II miejsce, pod opieką p. Ewy Fijałkowskiej

- Anna Radzik - wyróżnienie, pod opieką p. Jolanty Słowik-Mazur

- Krzysztof Godula - wyróżnienie, pod opieką p. Aliny Odrzywolskiej

- Sandra Mielniczuk - wyróżnienie, pod opieką p. Mileny Niedzieli.

 1. Międzyszkolnym konkursie „Korale jesieni” w SP 2

- Sandra Mielniczuk - I miejsce, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Amelia Tanikowska - II miejsce, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Wiktoria Kryń - II miejsce, pod opieką p. Doroty Kołsut

- Weronika Chryścienko – wyróżnienie, pod opieką p. Mileny Niedzieli

- Maja Greczycho - III miejsce, pod opieką p. Ewy Fijałkowskiej

 1. Międzyszkolnym konkursie „Wszyscy kochamy misie” w SP 5:

- Iga Oleksiuk - wyróżnienie, pod opieką p. Doroty Kołsut

 1. Międzyszkolnym konkursie „Ozdoba Choinkowa” w ZS nr 12:

- Amelia Tanikowska - II miejsce, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Magdalena Podgórska - III miejsce, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Zuzanna Piekutowska - III miejsce, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Iga Oleksiuk - wyróżnienie, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Wiktoria Kryń - wyróżnienie, pod opieką p. Doroty Kołsut

 1. Międzyszkolnym konkursie „Anioł na Boże Narodzenie” w SP 2:

- Julia Piotrowska - II miejsce, pod opieką p. Mileny Niedzieli

- Maja Wardak - III miejsce, pod opieką p. Mileny Niedzieli

 1. Międzyszkolnym konkursie „W zimowej szacie” w SP 2:

- Wiktoria Kryń – I miejsce, pod opieką p. p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Hubert Korzeniowski – III miejsce, pod opieką p. Moniki Krukowskiej

- Katarzyna Stankiewicz – wyróżnienie, pod opieką p. Moniki Krukowskiej

 1. Międzyszkolnym konkursie „Zaczarowany las” w SP 47:

- Katarzyna Stankiewicz – I miejsce, pod opieką p. Moniki Krukowskiej

 1. Międzyszkolnym konkursie „Palm i pisanek wielkanocnych” w SP 2:

- Hanna Gromba - II miejsce, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Wiktoria Kryń – wyróżnienie, pod opieką p. p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Sandra Mielniczuk - wyróżnienie, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Julita Mielniczuk - wyróżnienie, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

 1. Międzyszkolnym konkursie „Zakładka do książki”:

- Nadia Głaz – I miejsce, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

W międzyszkolnych konkursach literackich:

 1. Międzyszkolnym konkursie „Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym

Przyjazna zebra” w SP 2:

- Iga Oleksiuk - I miejsce, pod opieką p. Ewy Fijałkowskiej

- Amelia Tanikowska - I miejsce, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Sandra Mielniczuk - I miejsce, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Wiktoria Kryń - II miejsce, pod opieką p. Doroty Kołsut

- Miriam Maziarczyk - wyróżnienie, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Aleksandra Szelchauz - wyróżnienie, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

- Nikola Sągała - wyróżnienie, pod opieką p. Doroty Kołsut

 1. Międzyszkolnymi konkursie „Złota myśl dla Niepodległej” w SP 43:

- Wiktoria Kryń - I miejsce, pod opieką p. Doroty Kołsut

- Sandra Mielniczuk – wyróżnienie, pod opieką p. Doroty Kołsut

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

Ponadto świetlica szkolna za aktywny udział w zajęciach świetlicowych, twórczą inwencję i reprezentowanie świetlicy w konkursach oraz wzorową postawę nagrodziła następujących wychowanków:

Gromba Hanna - kl. 1a

Wójtowicz Lena - kl. 1a

Hawryluk Maciej - kl. 1b

Paluch Zuzanna - kl. 1b

Sobiecka Magda - kl. 1c

Marciniuk Aleksandra - kl. 1d

Straszewska Julia - kl. 1d

Litke Oliwia - kl. 2c

Szelchauz Aleksandra - kl. 2d

Nazarenko Denys - kl. 3a

Korniluk Paulina - kl. 3b

Kryń Wiktoria - kl. 3b

Mielniczuk Julita - kl. 3b

Mielniczuk Sandra - kl. 3b

Lesiakowski Jan - kl. 4a

Niedźwiedź Weronika - kl. 4a

Józefaciuk Natalia - kl. 4c

Siwko Kornelia - kl. 4c

Stanisławska Aleksandra - kl. 4c

Dużo słońca, wypoczynku i wspaniałej zabawy w czasie wakacji życzą wychowawcy świetlicy.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin