20170403 083212W dniach 3-7 kwietnia 2017 r. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie odbył się XV Kiermasz Palm i Pisanek Świątecznych. Dzieci przez kilka tygodni własnoręcznie przygotowywały palmy, pisanki, stroiki wielkanocne, kartki świąteczne. Ponadto asortyment ten został wzbogacony pracami z innych świetlic szkolnych Lublina nadesłanymi na XV Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych. 

W dniach 3-7 kwietnia 2017 r. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie odbył się XV Kiermasz Palm i Pisanek Świątecznych. Dzieci przez kilka tygodni własnoręcznie przygotowywały palmy, pisanki, stroiki wielkanocne, kartki świąteczne. Ponadto asortyment ten został wzbogacony pracami z innych świetlic szkolnych Lublina nadesłanymi na XV Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych. Dzieci przez cały tydzień zachęcały rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły oraz pracowników szkoły do zakupu tego oryginalnego rękodzieła na cel charytatywny. Ze sprzedaży palm, pisanek i innych artykułów świątecznych uzyskały przychód w kwocie 1339,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści dziewięć złotych 00/100). Cały ten przychód został przekazany w dniu 11 kwietnia 2017 r. na potrzeby wychowanków Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny. Pieniądze te przeznaczone zostały na wypoczynek letni wychowanków Domu Dziecka oraz na ich udział w życiu kulturalnym.

 • 20170403_083212
 • 20170403_100751
 • 20170403_100802
 • 20170403_100814
 • 20170403_100827
 • 20170403_100902
 • 20170403_101012
 • 20170403_101300
 • 20170403_101350
 • 20170403_101914
 • 20170403_102014

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin