ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE

 

 

 

 

Podstawa prawna: Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie

 

1. Obiady w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach: 11:30-14.00

Uczniowie klas IV-VI korzystają ze stołówki szkolnej w czasie przerw obiadowych, tj.

– 11.40-11.55

– 12.40-12.55

Uczniowie klas I-III zgodnie z grafikiem uzgodnionym z wychowawcami klas

Wychowankowie świetlicy korzystają z obiadu w godz. 12-12.30

 

2. W drodze do stołówki:

- idziemy nie wyprzedzając kolegów,

- zachowujemy się kulturalnie,

- nie narażamy siebie i kolegów na niebezpieczeństwo.

 

3. Tornistry ustawiamy przed jadalnią wyłącznie na przeznaczonych do tego półkach, w należytym porządku – jeden za drugim. Za ustawienie tornistra odpowiedzialny jest jego właściciel.


4. Uczniowie wbiegający do stołówki będą upominani i przesuwani na koniec kolejki.


5. Po wejściu do stołówki zajmujemy miejsce przy stoliku wskazane przez osobę pełniącą dyżur w stołówce.


6. Po spożyciu zupy naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka (zmywalni).


7. Po II danie ustawiamy się w kolejce przed okienkiem (wydawalnią)


8. Odchodząc od okienka z obiadem uczniowie zajmują to samo miejsce przy stoliku, przy którym jedli zupę.


9. Po spożyciu II dania naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka (zmywalni).

10. Podczas oczekiwania na obiad oraz podczas spożywania posiłku nie należy prowadzić głośnych rozmów, krzyczeć, biegać po jadalni lub prezentować innych niestosownych zachowań.

 

11.  Uczniowie niezapisani na obiad mogą skorzystać z zupy i chleba po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem świetlicy w czasie II przerwy obiadowej, tj. 12.40-12.55.

 

12.  Za porządek w stołówce odpowiedzialny jest Kierownik świetlicy wraz z osobą dyżurującą.

 

13.  Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej oraz zgłaszać osobom dyżurującym wszelkie nieprawidłowości.

 

14.  Jadłospis na dany tydzień wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, w stołówce szkolnej oraz na stronie: www.2sp.lublin.pl

 

15. W przypadku nieprzestrzegania w/w procedury korzystający może zostać pozbawiony prawa do korzystania z obiadów.

 

16.  Procedura obowiązuje z dniem jej zatwierdzenia.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin