Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.15

1b,1d

2b,2c

1b

2b,2c,2d,4d

1a,1b

2b,4e

1b

2c,2d

1a,1b

2d,3b,4b

11.40

4b,c,d,5f

6a,b,e,8a,b

4f, 7a,b,c,d,

8a,b,c,d

4a,d,5d,e

6c,d,e,8a,b,c

4a,b,c,d,7c,

8a,b,c,d

5a,b,d,f,6b,d

7d,8a,b

12.00

2a,

3a,3b

1a,1d

3a,3b

1d,2a

3a,3b

1a,1d

2b,3a

1c,1d

2b,3a

12.20

1c(109)

2a(108)

2c(110)

2d(ś)

2a(108)

3b

 

12.45

4a,f,5a,b,6c

7a,b,c,d,8c,d

4a,e,5a,b,d,f

6a,c,d,e

6a,7a,b,c,d,

8d

5d,e,6a,b,d,e,

7a,b,d

4c,e,f,5e,6a,c,e,

7a,b,c,8c,d

13.05

2d

1c

1c

1c

2a

13.15

4e,5d

4c,6b

4c,5a,b,f

4e,5b,6c

4a

13.55

1a

5e

   

2c

14.00

5e,6d

4b

4b,f,6b

4f,5a,f

4d

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin