Stołówka

13 dni x 3,00 zł = 39,00 zł
Prosimy dokonywać wpłat na konto szkoły:
79 1240 1503 1111 0010 0128 4879 Bank PEKAO S.A. V O. Lublin w dniach do dnia 25 MAJA 2019 r.

Jeżeli wpłata za obiady wpłynie po wyznaczonym terminie – naliczane będą ustawowe odsetki. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza. Rezygnację z obiadów szkolnych można zgłosić w ostatnim dniu, za który obiady zostały opłacone do godz. 8.00.

W razie nieobecności dziecka należy dokonać odpisu obiadu zgłaszając osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 81 744 03 22 (sekretariat) do godziny 08.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

Proszę wszystkich stołowników o kontakt w sprawie kwoty wpłaty ze względu na dużą sumę niewykorzystanych odpisów.

Jadłospis szkolnej stołówki na każdy dzień tygodnia.

 

 

Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.15

1b,1d

2b,2c

1b

2b,2c,2d,4d

1a,1b

2b,4e

1b

2c,2d

1a,1b

2d,3b,4b

11.40

4b,c,d,5f

6a,b,e,8a,b

4f, 7a,b,c,d,

8a,b,c,d

4a,d,5d,e

6c,d,e,8a,b,c

4a,b,c,d,7c,

8a,b,c,d

5a,b,d,f,6b,d

7d,8a,b

12.00

2a,

3a,3b

1a,1d

3a,3b

1d,2a

3a,3b

1a,1d

2b,3a

1c,1d

2b,3a

12.20

1c(109)

2a(108)

2c(110)

2d(ś)

2a(108)

3b

 

12.45

4a,f,5a,b,6c

7a,b,c,d,8c,d

4a,e,5a,b,d,f

6a,c,d,e

6a,7a,b,c,d,

8d

5d,e,6a,b,d,e,

7a,b,d

4c,e,f,5e,6a,c,e,

7a,b,c,8c,d

13.05

2d

1c

1c

1c

2a

13.15

4e,5d

4c,6b

4c,5a,b,f

4e,5b,6c

4a

13.55

1a

5e

   

2c

14.00

5e,6d

4b

4b,f,6b

4f,5a,f

4d

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywienia informuję Państwa, iż istnieją produkty wykorzystywane przy sporządzaniu potraw, które u niektórych stołowników mogą powodować alergie. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej wykazem substancji mogących wywołać alergie. Proszę również zwrócić uwagę na to, że w zamieszczanych jadłospisach potrawy zawierające alergeny będą oznaczane *).

Danuta Giletycz- dyrektor SP 2

Plik z wykazem substancji mogących wywołać alergie

WAŻNE!!! ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW W SP 2

1.Wpłaty za korzystanie z obiadów należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły.
2.Wpłatę należy regulować do dnia 25 każdego miesiąca poprzedniego (np. za wrzesień do końca sierpnia).

Aby zobaczyć całość tekstu oraz kwoty do zapłaty za obiady, proszę kliknąć na przycisk "Czytaj więcej".

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE

 

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin