W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie odbyła się I edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla świetlic miasta Lublin dla klas I-III pt.„Bajeczne motyle” . Na konkurs nadesłano 67 prac plastycznych z 8 lubelskich szkół.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca – mgr Dorota Kołsut
Sekretarz- mgr Magdalena Kandulska
Członek – mgr Ewa Fijałkowska
oceniła wszystkie prace konkursowe, które prezentowały zróżnicowany poziom artystyczny.

Komisja przyznała następujące nagrody:

Klasy I
I miejsce - Kacper Link z SP 51, pod opieką p. Anety Gontarz
II miejsce - Pola Ciorgoń z SP 14, pod opieką p. Mai Donica
II miejsce - Oliwia Litke z SP 2, pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej- Pietroń
Wyróżnienie:
- Rudolf Krupa z SP 2, pod opieką p. Magdaleny Cękały
- Nadia Czyżewska z SP 34, pod opieką p. Bernadetty Albiniak
- Karolina Bondos z SP 5, pod opieką p. Magdaleny Piondło
- Przemek Gorgol z SP 4, pod opieką p. Agnieszki Woś

Klasy II
I miejsce - Artur Maj z SP 51, pod opieką p. Magdaleny Homc
II miejsce- Zofia Padewska z SP 10, pod opieką p. Dagmary Sochy
III miejsce- Agata Prokopiuk z SP 23, pod opieką p. Jolanty Foc
Wyróżnienie:
- Julia Kimel z SP 51, pod opieką p. Danuty Bednarz
-Gabrysia Bojarska z SP 14, pod opieką p. Anny Lis

Klasy III
I miejsce- Aleksandra Kukiełka z SP 51, pod opieką p. Katarzyny Godziszewskiej- Świrgoń
II miejsce- Weronika Rozwałka z SP 2, pod opieką p. Kamili Mizińskiej
III miejsce- Michalina Szkoda z SP 4, pod opieką p. Moniki Osinowskiej

Wyróżnienie:
- Roksana Malinowska z SP 14, pod opieką p. Mai Donica
- Martyna Hordejuk z SP 10, pod opieką p. Dagmary Socha
- Basia Ziemlewska z SP 51, pod opieką p. Ewy Ziembowicz
- Klaudia Frankiewicz z SP 34, pod opieką p. Bernadetty Albiniak

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Opiekunowie otrzymają podziękowania w formie dyplomów. Wszystkie nagrody są do odbioru w świetlicy szkolnej sala nr 1. Wystawa pokonkursowa prac jest dostępna w holu przed świetlicą szkolną w SP 2 w Lublinie.

Organizatorzy
mgr Dorota Kołsut
mgr Ewa Fijałkowska
mgr Magdalena Kandulska

Komisja konkursowa
mgr Dorota Kołsut
mgr Ewa Fijałkowska
mgr Magdalena Kandulska

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin