motylPrace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klasy I; uczniowie klasy II i uczniowie klasy III.
Prace należy składać do dnia 20 maja 2018 r. w sali B świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublinie, ul. A. Mickiewicza 24; tel. 81 744 03 22. 

Honorowy patronat: Danuta Giletycz – Dyrektor SP nr 2 w Lublinie
Organizatorzy: Dorota Kołsut, Ewa Fijałkowska, Magdalena Kandulska

 

Honorowy patronat: Danuta Giletycz – Dyrektor SP nr 2 w Lublinie

Organizatorzy:

Dorota Kołsut
Ewa Fijałkowska
Magdalena Kandulska


Cele konkursu:
• rozwijanie twórczej aktywności dzieci i ich kreatywności,
• uwrażliwienie dzieci na piękno barw
• doskonalenie zdolności manualnych dzieci,
• poznawanie nowych technik plastycznych,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej, uaktywnienie świetlic.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do wychowanków i nauczycieli świetlic miasta Lublina.
Warunki uczestnictwa:
• w konkursie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych miasta Lublina,
• każda ze świetlic może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac,
• każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę,
• prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, format nie większy niż A3
• każda praca powinna posiadać w prawym dolnym rogu metryczkę zawierającą: imię
i nazwisko dziecka, klasę, dane teleadresowe szkoły (w tym e-mail) oraz imię
i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,
• zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
• prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność jego organizatora,
• przy ocenianiu pod uwagę będą brane pomysł, zgodność z tematem i estetyka wykonania pracy.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klasy I; uczniowie klasy II i uczniowie klasy III.
Prace należy składać do dnia 20 maja 2018 r. w sali B świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublinie, ul. A. Mickiewicza 24; tel. 81 744 03 22.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: http://www.2sp.lublin.pl
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają upominki i dyplomy.
Nauczyciele uczniów nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin