W dniu 16 marca 2018 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie rozstrzygnięty został XVI Międzyszkolny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych, na który nadesłano prace dziecięce z lubelskich świetlic szkolnych wykonane ręcznie według oryginalnych pomysłów dzieci i ich opiekunów.

 

Lublin, dn. 16.03.2018 r.

Protokół z XVI Międzyszkolnego Konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych

W dniu 16 marca 2018 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie rozstrzygnięty został XVI Międzyszkolny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych, na który nadesłano prace dziecięce z lubelskich świetlic szkolnych wykonane ręcznie według oryginalnych pomysłów dzieci i ich opiekunów.

Komisja konkursowa w składzie:
- Marta Król – przewodnicząca
- Anna Ruszniak – sekretarz
- Ewa Fijałkowska – członek

podzieliła nadesłane prace na 3 kategorie: „pisanka”, „palma” i „stroik wielkanocny”. Następnie dokładnie je obejrzała i oceniła, przyznając następujące nagrody:

W KATEGORII „PISANKA”:
I miejsce
- Alicja Durakiewicz z SP nr 6, pod kierunkiem p. Anny Wilk,
- Zofia Gąsior z SP nr 34, pod kierunkiem p. Anny Trześniewskiej,
II miejsce
- Alina Minailava z SP nr 2, pod kierunkiem p. Magdaleny Kandulskiej,
- Maja Greczycho z SP nr 2, pod kierunkiem p. Doroty Kołsut,
III miejsce
- Vanessa Szponar z SP nr 47, pod kierunkiem p. Jolanty Kulickiej,
- Iga Czyżewska z SP nr 2, pod kierunkiem p. Urszuli Rutki,
Wyróżnienie:
- Aleksandra Rzedzicka z SP nr 52, pod kierunkiem p. Katarzyny Waryszek
i p. Moniki Kowalik-Kloc.

W KATEGORII „PALMA”:
I miejsce
- Dagmara Ławniczak z SP 2, pod kierunkiem p. Magdaleny Cenkały,
- Natalia Stefańska z SP 2, pod kierunkiem p. Kamili Mizińskiej,
II miejsce
- Julia Piasecka z SP 16, pod kierunkiem p. Marii Wolskiej,
- Wiktoria Kuleszow z SP nr 20, pod kierunkiem p. Dominika Rzędzickiego,

III miejsce
- Maja Janasz z SP nr 21, pod kierunkiem p. Magdaleny Kapryś-Malimon,
- Amanda Baran z SP nr 57, pod kierunkiem Moniki Sikory.
Wyróżnienie:
- Martyna Kłosińska z SP nr 25, pod kierunkiem p. Katarzyny Szafranek,
- Zuzanna Karaś z SP nr 20, pod kierunkiem p. Izabeli Krawczyk.

W KATEGORII „STROIK WIELKANOCNY”:
I miejsce
- Zuzanna Kłos z SP 16, pod kierunkiem p. Marii Wolskiej,
- Aleksandra Szelchauz z SP nr 2, pod kierunkiem p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń
II miejsce
- Wiktoria Antoniak z SP 22, pod kierunkiem p. Marzeny Kolendowskiej-Gałązki,
- praca zespołowa kl. 1a i 1b z SP nr 15, pod kierunkiem p. Karoliny Chmielewskiej,
III miejsce
- Wiktoria Topyła z SP nr 51, pod kierunkiem p. Anny Lebody,
- Oliwia Łukasik z SP nr 25, pod kierunkiem p. Katarzyny Szafranek,
Wyróżnienie:
- Zuzanna Pastuszak z SP nr 23, pod kierunkiem Małgorzaty Ciosek,
- Nina Bułtowicz z SP nr 27, pod kierunkiem p. Aliny Pydyś.

Nadesłane na konkurs prace prezentowały zróżnicowany poziom artystyczny. Wszystkie zostały wystawione na świetlicowym kiermaszu palm i pisanek,
a dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na potrzeby wychowanków Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie.
Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zapraszamy po odbiór nagród
i dyplomów do świetlicy SP nr 2 w Lublinie (sala B) po 15 kwietnia 2018 r.


Organizator:
Małgorzata Mizińska-Pietroń

Komisja Konkursowa:
Marta Król
Anna Ruszniak
Ewa Fijałkowska

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin