Statut Szkoły Podstawowej nr 2 Jana Kochanowskiego w Lublinie  (tekst jednolity 2017r.) 

UCHWAŁA nr 6 /2018/2019 946-18-16-709 RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Jana Kochanowskiego W LUBLINIE z dnia 30-08-2019 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie 

UCHWAŁA NR 8/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 06-11-2017 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie 

 

UCHWAŁA NR 7/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 06-11-2017 r. w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie 

 

Uchwała nr 7/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r. w sprawie zmian w Statucie SP 2 w Lublinie 

 

Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły 2019/2020  

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP2 

Ramowy Plan Pracy Wychowawczej Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 

 

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE W KLASACH IV-VIII:

- Język polski   - Język polski - klasa VII  

 - Matematyka     Matematyka - klasy VII i VIII 

- Historia - klasy IV-VIII   

- Ocenianie - języki obce  

-Przyroda

-Biologia 

-Fizyka 

- Chemia  

- Technika w klasie IV i zajęcia techniczne w klasie V i VI  r. 


- Informatyka w klasie IV i VII i zajęcia komputerowe w klasie V i VI 

 

- Plastyka  

- Muzyka 

 

- Wychowanie fizyczne 

 OCENIANIE W KLASACH I-III:

- Ocenianie bieżące w klasach I-III

- Kryteria ocenianie w klasach I-III - nowa podstawa programowa 2017r.

  

- Ocenianie - języki obce 

 

 ___________________________________________________________

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI obowiązująca W SP2 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - tematyka

 


MSWLogo - programowanie dla klas 6 - AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA - Ireneusz Kołodziej 

Programowanie w HTML - tworzymy strony WWW - koło informatyczne AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA - Ireneusz Kołodzie

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin