Rekrutacja - klasy 8

Informacja oraz załączniki do niej przygotowane w Wydziale Oświaty dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.
W pliku pdf zawarte są linki do odpowiednich stron, w przypadku problemów z ich otwarciem niżej umieszczone są adresy stron www.

pliki do pobrania >>>

Zarządzenie nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, f, ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020.

Więcej na stronie: https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9690

Kolejna część materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - przygotowanych przez MEN - spakowane pliki do pobrania, a w nich:

1. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji pdf
2. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji word
3. Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w wersji pdf
4. Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word

studenciW związku z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadgimanzjalnych i ponadpodstawowych, Wydział Oświaty i Wychowania opracował zestawienie dotyczące liczby oddziałów i miejsc w szkołach prowadzonych przez miasto Lublin. Ze względu na przeprowadzoną reformę edukacji, do rekrutacji przystąpi tzw. "podwójny rocznik" - to znaczy absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz absolwenci gimnazjów, dlatego też zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z przedstawioną ofertą i pobrania podpiętych plików. Link do oferty i plików: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych,351,1082,1.html

studenciW związku z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadgimanzjalnych i ponadpodstawowych, Wydział Oświaty i Wychowania opracował zestawienie dotyczące liczby oddziałów i miejsc w szkołach prowadzonych przez miasto Lublin. Ze względu na przeprowadzoną reformę edukacji, do rekrutacji przystąpi tzw. "podwójny rocznik" - to znaczy absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz absolwenci gimnazjów, dlatego też zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z przedstawioną ofertą i pobrania podpiętych plików. Link do tekstu i plików: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-liceow-ogolnoksztalcacych,349,1082,1.html

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin