Dzięki życzliwości władz Politechniki Lubelskiej, w dniu 20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki odbyło się podsumowanie IX- tej edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO „MISTRZ KOMPUTERA” dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorzy tegorocznej edycji to: Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie. Na uroczystości przybyli zaproszeni goście min: Prodziekan ds. studenckich na kierunku Elektrotechnika Pan Dr inż. Paweł Mazurek, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Podstaw Techniki Pana dr inż. Michał CHARLAK, Profesor Politechniki Lubelskiej Pan dr hab. inż. Dariusz Czerwiński - Dyrektor Instytutu Informatyki, Profesor Politechniki Lubelskiej Pan dr hab. inż. Marek Jakubowski z Wydziału Zarządzania, Pani Inspektor Bożena Jarmuł - pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pan Andrzej Zieliński, Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego i ECDL Pan Wojciech Kulik, Pan Łukasz Krukowski -przedstawiciel Firmy IQ STUDIO.
Konkurs został objęty patronatem naukowym przez Jego Magnificencję Rektora Politechniki Lubelskiej Pana prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko. Patronat honorowy sprawowałi: Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskie Towarzystwo Informatyczne i ECDL region Lublin.
Fundatorami nagród byli: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, Politechnika Lubelska – fundator m.in. pokazów dla uczniów i nauczycieli w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (które odbyły się na zakończenie uroczystości), Polskie Towarzystwo Informatyczne i ECDL oraz Firma IQ STUDIO.
Pytania do konkursu opracowywał pan Andrzej Błaszczyk – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie. Do konkursu przystąpiło 50 szkół z województwa lubelskiego. W I etapie – szkolnym, wzięło udział 648 uczniów. W II etapie uczestniczyło 93 uczniów z 50 szkół. Do III etapu przystąpiło 35 uczniów, w tym 3 dziewczynki i 32 chłopców z 30 szkół podstawowych województwa lubelskiego.
Zwyczajowo wyniki zostały ogłoszone zaczynając od Finalistów poprzez Laureatów kończąc na Mistrzach Komputera. Nagrody i dyplomy dla uczniów zostały wręczone przez przedstawiciela PTI i ECDL - Pana Wojciecha Kulika oraz przedstawiciela firmy IQ STUDIO– Pana Łukasza Krukowskiego.
W IX edycji konkursu nagodzonych zostało: 22 Finalistów, 10 Laureatów, 2 Wice-mistrzów i Mistrz Komputera.
Mistrzem Komputera został - Konderak Jacek ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie
Wice-Mistrzami Komputera zostali - Choina Michał ze Szkoły Podstawowej w Niemcach oraz Karpiński Tomasz ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Izbicy.
Finalistą ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie został Kowalski Sebastian.
Uroczystość przygotowały i prowadziły Panie: Anna Jałowińska - nauczyciel SP nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie, Michalina Gryniewicz-Jaworska, która z ramienia Politechniki zajmowała się organizacją uroczystości oraz Hanna Głos - nauczyciel SP nr 2 w Lublinie.

Hanna Głos

 • L1200881
 • L1200882
 • L1200887
 • L1200890
 • L1200892
 • L1200897
 • L1200899
 • L1200902
 • L1200904
 • L1200906
 • L1200912
 • L1200915
 • L1200919
 • L1200924
 • L1200925
 • L1200929
 • L1200932
 • L1200935
 • L1200939
 • L1200956
 • L1200961
 • L1200973
 • L1200975
 • L1200981
 • L1200986
 • L1200987
 • L1210001
 • L1210007
 • L1210008
 • L1210009
 • L1210010
 • L1210011
 • L1210014
 • L1210019
 • L1210025
 • L1210029

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin