Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach:
a)  ogólnodostępnych,
b)  integracyjnych.

 1. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

________________________________________________________________________

Termin: od 12 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

________________________________________________________________________

Termin: 2 marca 2018r., godz. 12:00

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej. ________________________________________________________________________

 1. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

 

Termin: od 5 marca 2018 r,. godz. 8:00 do 14 marca 2018r., godz. 14:00
Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

________________________________________________________________________

Termin: 16 marca 2018r., godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. ________________________________________________________________________

Termin: 16 marca 2018r. do 21 marca 2018r., godz. 12:00

Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły” ________________________________________________________________________

Termin: 22 marca 2018r., godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ________________________________________________________________________

Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

_______________________________________________________________________

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje

Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji będą dostępne na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-podstawowych/

Wnioski o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.

 

Rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lublin, w której są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Lublin, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy IV w roku szkolnym 2018/2019.

Rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lublin, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończą klasę VI, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Lublin, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy VII w roku szkolnym 2018/2019. ________________________________________________________________________

Termin składania wniosków:  do 16 marca 2018r., godz. 12:00

Wnioski kierowane do dyrektora szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum należy składać bezpośrednio w sekretariacie danej szkoły. ________________________________________________________________________

Termin: 22 marca 2018r., godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

________________________________________________________________________

Lista szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum prowadzących rekrutację do klas III i VII

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.  Stanisława Konarskiego, ul. Kunickiego 116
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka, ul. Smyczkowa 3
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kalinowszczyzna 70
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II, ul. Elektryczna 51
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina, ul. Poturzyńska 2
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja, ul. Długosza 8
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza, ul. Szkolna 6
 • Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej,
  ul. Pogodna 19
 • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego, ul. Zygmunta Krasińskiego

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Termin: od 08.01.2018r., godz. 8:00 do 02.02.2018r., godz. 15:00

Składanie deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego

________________________________________________________________________

Termin: 12.02.2018r., godz.8.00 do 02.03.2018r., godz.15.00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców i dostarczenie podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru.

________________________________________________________________________

Termin: 22.03.2018r., godz.12.00

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych

________________________________________________________________________

Termin: 23.03.2018r., godz.8.00 do 27.03.2018r., godz.15.00

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/o. przedszkolnego w placówce zakwalifikowania ________________________________________________________________________

Termin: 29.03.2018r., godz.13.00

Publikacja listy kandydatów przyjętych

________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą dostępne na stronie

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin