KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

W związku z wnioskiem Rady Rodziców oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego zarządzam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów w terminie 30-04-2018 oraz 01-06-2018.

W dniach tych, sprawowana będzie opieka nad uczniami w godzinach 06.00-18.00

Dyrektor szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2017/18

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego      04.09.2017 r.
  2. Ślubowanie klas I       20.10.2017 r.
  3. Zimowa przerwa świąteczna      25.12.2017 r.- 01.01.2018 r.
  4. Rada klasyfikacyjna za I półrocze      19.01.2018 r.
  5. Ferie zimowe    29.01 – 11.02.2018 r.
  6. Wiosenna przerwa świąteczna   29.03 - 03.04.2018 r.
  7. Boże Ciało   31.05.2018 r.
  8. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2017/18    13.06.2018 r.
  9. Dzień Patrona- podsumowanie roku szkolnego    21.06.2018 r.
  10. Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018 r.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP 2 w Lublinie w roku szkolnym 2017/18:

02 oraz 04.05.2017 r.- dla uczniów klas I- VII

W w/w dniach szkoła organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/18, w których szkoła organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

po uprzednim rozpoznaniu potrzeb rodziców uczniów SP 2

27.12.2017 r.- środa

28.12.2017 r.- czwartek

29.12.2017 r.- piątek

29.03.2018 r.- czwartek

30.03.2018 r. – piątek

04.04.2018 r.-   wtorek

02.05.2018 r.- środa

04.05.2018 r.- piątek

 

Dni wolne w roku szkolnym 2017- 2018

Data

Wydarzenie

04.09.2017 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.11.2017 r.

Dzień Wszystkich Świętych

25.12.2017 r.- 01.01. 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

29.01 – 11.02.2018 r. 

Ferie zimowe

29.03 - 03.04.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2018 r.

Święto Pracy

02.05.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

03.05.2018 r.

Święto Konstytucji 3-Maja

04.05.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

31.05.2018 r.

Boże Ciało

22.06.2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23.06 – 02.09.2018 r.

Ferie letnie

 

 

Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2017/2018 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin