WAŻNE!!! ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW W SP 2

 

 

 1. Wpłaty za korzystanie z obiadów należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły.
 2. Wpłatę należy regulować do dnia 25 każdego miesiąca poprzedniego (np. za wrzesień do końca sierpnia).
 3. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza. Koszt obiadów każdorazowo podawany będzie na stronie www szkoły oraz na tablicy ogłoszeń kierownika świetlicy- znajdującej się w holu na parterze budynku szkoły SP 2 w Lublinie.
 4. W razie choroby dziecka należy dokonać odpisu obiadu zgłaszając osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 81 744 03 22 (sekretariat) do godziny 08.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.
 5. W przypadku nieobecności niezgłoszonej do odpisu obiad dla dziecka wydawany jest rodzicowi do czystej menażki lub innego czystego pojemnika w porze wydawania obiadów, tj. 11.15-14.15. Dopuszcza się możliwość wydania obiadu niepobranego przez rodzica, na wniosek rodzica, innemu uczniowi, który zgłasza chęć skorzystania z obiadu.
 6. Złożenie niniejszej deklaracji jest wpisaniem dziecka na listę uczniów żywionych w roku szkolnym
  2015 /2016.
 7. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do ostatniego dnia miesiąca opłaconego.
 8. Obiad wydawany jest w godzinach 1115– 1415.
 9. Na terenie jadalni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z obiadów szkolnych.
 10. Obiad wydawany jest za okazaniem abonamentu obiadowego lubpo zarejestrowaniu i zapisani wpłaty za obiady na „liście stołowników”.
 11. Uczniowie korzystający z obiadów dofinansowanych przez MOPR zostaną wpisani na listę stołowników  na     mocy decyzji MOPR.

Bank PEKAO S.A. V O. Lublin

nr konta 79 1240 1503 1111 0010 0128 4879

 

OGŁOSZENIE

Z dniem 1 listopada 2015 r. cena obiadów szkolnych dla uczniów wynosi 3,00 zł, a dla pracowników 6,00 zł.

 

OGŁOSZENIE

Kierownik świetlicy przypomina o konieczności złożenia pisemnego zgłoszenia ucznia do korzystania ze STOŁÓWKI SZKOLNEJ na rok szkolny 2017/2018.

KARTY ZGŁOSZEŃ można pobrać u kierownika świetlicy lub na stronie internetowej szkoły. Wypełnione karty zgłoszenia należy złożyć u kierownika świetlicy p. 10 (parter).

 Karta zgłoszenia -  obiady 

OGŁOSZENIE

Wpłaty za żywienie w miesiącu

CZERWCU 2018 R.

 

Uczniowie klas I-VII - WPŁATY ZA OBIADY
14 dni x 3,00 zł = 42,00 zł

 

Uczniowie oddziału przedszkolnego - WPŁATY

ZA CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE
14 dni x 6,00 zł = 84,00 zł

 

Prosimy dokonywać wpłat na konto szkoły:
79 1240 1503 1111 0010 0128 4879 Bank PEKAO S.A. V O. Lublin do dnia 25 MAJA 2018 r.

 

Jeżeli wpłata za obiady wpłynie po wyznaczonym terminie – naliczane będą ustawowe odsetki.
Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę/oddział, do której/ego uczęszcza.

WSZYSTKICH STOŁOWNIKÓW PROSZĘ O KONTAKT W SPRAWIE ODPISÓW I KWOTY WPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2018 R.

(Informacja o kwocie odpisu u kierownika świetlicy A. Ruszniak tel. 81-744-03-22 wew. 30).

 

W razie nieobecności dziecka należy dokonać odpisu obiadu zgłaszając osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 81 744 03 22 (sekretariat) do godziny 08.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

 

 

 

 OGŁOSZENIE!!!

W związku z centralizacją podatku VAT, od 1.01.2017 r. pracownicy Administracji i obsługi będą płacić podatek VAT za obiady, tj. koszt obiadu

6,00 zł x 8% = 6,48 zł

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin