Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.15

1C,2A,3C

(Ś)

1A,1C,

3B, 3D(Ś)

1B,2A,

3D, 3C(Ś)

1C,1D,3F(Ś)

3C(110)

1A,1D

3B,3D,3F(Ś)

11.40

5A,5B,5C

6C,6D

7A,7B/,7C,7D

5E/,5B,5C,5D/

4B,4D,4E

5A,4D/,4E/

6A,7B

4B,

5B,5C,5D

6B,6C

4B,4C,4D,4E

4F

7A,7B,7C,7D

12.00

ODDZIAŁY

„0”

ODDZIAŁY

„0”

ODDZIAŁY

„0”

ODDZIAŁY

„0”

ODDZIAŁY

„0”

12.20

1A,1D

2B,3B(Ś)

3E(107)

1B,2A,

3C, 3E(Ś)

1C,D

3A,3F(Ś)

1A,2A

3A,3E(Ś)

1C,2B

3A,3C(Ś)

12.40

4A,4C,4D,4E,

4F/,5D,5E

6B

4C,4E,

7A,7B,7C,7D

4A,5B,C

6C,6D

7C,7D

4A,4C,4D,4E,

4/F/,5A,5E

7A

5A,5B,5E

6A,6B,6C,6D

12.55

3A(109)

3D,3F(Ś)

1D (Ś)

2B(108)3F(107)

1A(8),3B(109),3E(107)

2B(Ś)

1B(8), 2B(109)

3D,3E(Ś)

2A(110)

1B

3C,3E(Ś)

13.15

4B,F/

5A/

4A,4B,4F

5A/,5D/,6C

4C,F, 5E/

6B

4E/

5B

4A/

5C,5D

13.40

1B(Ś)

3A109)

 

6A,7B,7C,7D

 

14.00

6A,7B/

4D,5E/

7A,5D/

4F/,6D

4A/

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin