W klasach I-VII podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła w ramach środków uzyskanych z MEN

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Oddziały przedszkolne

L.p.

przedmiot

tytuł i autor podręcznika, wydawnictwo

Nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

Edukacja przedszkolna

Pakiet „Tropiciele”

Sześciolatek

B. Gawrońska, E. Raczek

wyd. WSiP

 

2.

religia

„Mogę zaufać Jezusowi” 

wydawnictwo GAUDIUM Lublin

 

 3.

język angielski

New English Adventure, Starter

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Regina Raczyńska

wyd. Pearson

podręcznik i ćwiczenia

 

 

Klasy I

L.p.

przedmiot

tytuł i autor podręcznika, wydawnictwo

Nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

edukacja wczesnoszkolna

„Nowi tropiciele”.

Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik i  ćwiczenia cz.1-5

A.Burdzińska, A.Banasiak, J.Dymarska, J.Hanisz, M.Kołaczyńska, B.Nadzarzyńska

WSiP

MEN-815/1/2017

2.

religia

„Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”

wydawnictwo GAUDIUM Lublin

AZ – 11 – 01/10 – LU – 1/12

3.

język angielski

New English Adventure 1

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Regina Raczyńska

wyd. Pearson

podręcznik i ćwiczenia

819/1/2017

 

Klasy II

L.p.

przedmiot

tytuł i autor podręcznika, wydawnictwo

Nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

edukacja wczesnoszkolna

„Nasz elementarz”  podręcznik MEN,

Materiały ćwiczeniowe:

„Ćwiczenia z pomysłem” cz.1-4

 J.Filipowicz, K.Harmak, K. Izbińska, E.Kłos,

„Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka”

J. Brzóska, A. Jasiocha

Wyd WSiP

Dopuszczony przez MEN 2014

2.

religia

„Kochamy Pana Jezusa”              

wyd. Gaudium

AZ-11-01/10-LU-3/13

3.

język angielski

„Our Discovery Island” cz.2 L.Teresa Lochowski (wariant intensywny)

wyd.Pearson Central Europe

podręcznik i ćwiczenia

393/1/2011/2014

 

Klasy III

L.p.

przedmiot

tytuł i autor podręcznika, wydawnictwo

Nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła” podręcznik MEN  M.Lorek, M. Zatorska  Podręcznik „ Nasza szkoła- matematyka”

A. Ludwa 

Materiały ćwiczeniowe:

„Moje ćwiczenia”–cz.1-4

E.Dulemba, J.Faliszewska ,      G.Lech,    A.Opala,  I.Parlicka     wyd. Juka-MAC

Dopuszczony przez MEN

2.

religia

„Kochamy Pana Jezusa”

red. ks. P.Goliszek

Lublin-Przemyśl-Zamość

AZ-12-01/10-LU-3/13

3.

język angielski

„Our Discovery Island” cz.3 L.A. Erocak,

wariant intensywny)

wyd.Pearson Central Europe

podręcznik i ćwiczenia

393/2/2011/2014

 

Klasy IV

L.p.

przedmiot

tytuł i autor podręcznika, wydawnictwo

Nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

j. polski

„Słowa z uśmiechem”. Literatura i kultura. – podręcznik

Materiały ćwiczeniowe:

Nauka o języku i ortografia + materiały ćwiczeniowe - Słowa z uśmiechem. Ortografia i interpunkcja. Zeszyt ćwiczeń. E. Horwath,   A. Żegleń

wyd.WSiP

861/1/2017

2.

matematyka

„Matematyka z plusem” -podręcznik

Zbiór zadań „Matematyka 4”

M. Jucewicz, M.Karpiński

wyd. GWO 

780/1/2017

3.

historia

„Wczoraj i dziś” podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

B.Olszewska, G.Wojciechowski, G.Surdyk- Fertsch

Wyd. Nowa Era

Materiały ćwiczeniowe:

„Wczoraj i dziś 4”

G.Wojciechowski

877/1/2017

4.

przyroda

„Tajemnice przyrody 4”

M.Marko-Worłowska, F.Szlajfer, J.Stawarz

wyd. Nowa Era

podręcznik i ćwiczenia

903/1/2017

5.

plastyka

Plastyka kl.4- podręcznik

B.Neubart, K.Stopczyk, J.Chołasińska

Wyd. WSiP

779/1/2017

6.

muzyka

„Klucz do muzyki” klasa 4.

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik

Wyd. WSiP

858/1/2017

7.

j. angielski

“English Class 1”

Sandy Zervas

wyd. Pearson

podręcznik i ćwiczenia

840/1/2017

8.

religia

„Jestem chrześcijaninem”

pod red. ks. W. Janiga   

wyd. Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12

9.

 zajęcia techniczne

Jak to działa?

L.Łabęcki, M.Łabęcka

wyd. Nowa Era

295/1/2017

10.

zajęcia komputerowe

„Teraz bajty” G.Koba

Wyd. MIGRA

806/1/2017

 

Klasy V

L.p.

przedmiot

tytuł i autor podręcznika, wydawnictwo

Nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

j. polski

„Słowa z uśmiechem”:  1. Literatura i kultura. +  2. Nauka o języku i ortografia + materiały ćwiczeniowe - Słowa z uśmiechem. Ortografia i interpunkcja. Zeszyt ćwiczeń. E. Horwath, A. Żegleń

wyd.WSiP

551/1/2012/2015

2.

matematyka

„Matematyka z plusem” +zbiór zadań

M. Dobrowolska,  M. Jucewicz, P. Zarzycki

wyd. GWO 

773/2/2016

3.

historia

„Wczoraj i dziś”

podręcznik i ćwiczenia

G.Wojciechowski

wyd. Nowa Era

443/1/2012/2015

4.

przyroda

„Tajemnice przyrody” M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz

podręcznik i ćwiczenia

wyd. Nowa Era

399/1/2011/2014

5.

plastyka

Plastyka klasy 4-6- podręcznik

St.Stopczyk, J.Chałaścińska

Wyd. WSiP

533/2012

6.

muzyka

Muzyka „Klucz do muzyki” kl.5

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A.Sołtysik

Wyd. WSiP

406/2/2013

7.

j. angielski

“Discover English 2” + materiał

ćwiczeniowy - Discover English 1.Exam Trainer  Izabella Hearn, Joane Wildman

wyd. Pearson Central Europe

402/2/2011/2015

8.

religia

 „Wierzę w Boga”

pod red. ks. W. Janiga   

Lublin- Przemyśl- Zamość

AZ-22-01/10-LU-2/13

9.

 zajęcia techniczne

Jak to działa?

L.Łabęcki, M.Łabęcka

wyd. Nowa Era

295/2/2010/2015

10.

zajęcia komputerowe

„Z nowym bitem”

G. Koba

Wyd. MIGRA

740/2/2016

 

Klasy VI

L.p.

przedmiot

tytuł i autor podręcznika, wydawnictwo

Nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

j. polski

„Słowa z uśmiechem”:  1. Literatura i kultura. +  2. Nauka o języku i ortografia, cz.1 i 2. i zeszyt ćwiczeń

E. Horwath, A. Żegleń

wyd. WSiP 

551/2/2013/2015

551/3,4/2013/2016

2.

matematyka

Nowa Matematyka z plusem-  podręcznik +zbiór zadań

M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki

wyd. GWO 

773/3/2016

3.

historia

„Wczoraj i dziś” – podręcznik kl. 5

i materiał ćwiczeniowy

G.Wojciechowski,

wyd. Nowa Era

443/2/2013/2015

4.

przyroda

„Tajemnice przyrody” – podręcznik i materiał ćwiczeniowy J.Ślósarczyk, R.Kozik,  F.Szlajfer

wyd. Nowa Era

399/2/2013/2015

5.

plastyka

brak

 

6.

muzyka

brak

 

7.

j. angielski

Discover English” cz. 3 podręcznik + materiał ćwiczeniowy

Jayne Wildman, Izabella Hearn

wyd. Pearson Central Europe

402/4/2011

8.

religia

„Wierzę w Boga”- podręcznik

pod red. ks. W.Janiga

Lublin-Przemyśl-Zamość

AZ-22-01/10-LU-2/13

9.

 zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami ” 

L.Łabęcki, M.Łabęcka

wyd. Nowa Era

295/3/2010/2015

10.

zajęcia komputerowe

„Z nowym bitem”

G. Koba

Wyd. MIGRA

740/3/2016

 

Klasy VII

L.p.

przedmiot

tytuł i autor podręcznika, wydawnictwo

Nr ewidencyjny w wykazie MEN

1.

j. polski

„Myśli i słowa” . Literatura, kultura, nauka o języku.

E.Nowak, J.Gaweł

Wyd. WSiP

895/1/2017

2.

matematyka

Nowa Matematyka z plusem-  podręcznik +zbiór zadań

praca zbiorowa pod red. M.Dobrowolskiej

wyd. GWO 

780/4/2017

3.

historia

„Wczoraj i dziś” – podręcznik i ćwiczenia do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

St.Roszek, A.Łaszkiewicz, J.Kłaczkow

Wyd. Nowa Era

877/4/2017

4.

biologia

„Puls życia 7”

M.Jefimow,

Wyd. Nowa Era

podręcznik i ćwiczenia

844/4/2017

5.

plastyka

Plastyka klasa 7

St.Stopczyk, B.Neubat, J.Chałaścińska

Wyd. WSiP

779/1/2017

6.

muzyka

„Klucz do muzyki” klasa 7

K. Jakóbczak- Drążek, A. Sołtysik, W.Sołtysik

Wyd. WSiP

858/4/2017

7.

j. angielski

English ClassA2 +

książka + ćwiczenia

Andy Zervas z zespołem

Wyd. Pearson

840/4/2017

8.

religia

„Spotkam Twoje słowo”

Red. Ks. P.Mąksza

Wyd. Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

9.

informatyka

„Teraz Bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII.

G. Koba

Wyd. MIGRA

806/4/2017

11.

chemia

„Chemia Nowej Ery”

J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin,

Wyd. Nowa Era

785/1/2017

12.

fizyka

„Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.”

Praca zbiorowa

Wyd. Nowa Era

885/1/2017

13.

j. niemiecki

„Das ist Deutsch”. Podręcznik i ćwiczenia dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

J. Kamińska

Wyd. Nowa Era

814/1/2017

14.

geografia

„Planeta Nowa 7”. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

R.Malarz, M.Szubert

Wyd. Nowa Era

906/3/2017

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin