aniaPogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 25 sierpnia 2018r. odeszła nasza koleżanka - v-ce dyrekror szkoły Anna Zakościelna.
W zmarłej straciliśmy dobrą, życzliwą, otwartą na innych osobę - przyjaciela.
Msza święta, na której ją pożegnamy odbędzie się 29.08.2018r. o godz. 14.00 w kościele Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Tuwima, zaś pogrzeb będzie miał miejsce na cmentarzu w Głusku.

Dyrektor szkoły - Danuta Giletycz

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin