Konkursy 2018/2019

Termin: 22 - 30  listopada 2018 r.

Adresaci: uczniowie klas IV- VI oraz klas VII-VIII (dwa odrębne testy)

zebraW dniu 6 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacki „PRZYJAZNA ZEBRA - BEZPIECZEŃSTWO DZIECI w RUCHU DROGOWYM”. 

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w dniu 17 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Wojewódzkim Konkursie Literackim organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury  w Lublinie pod hasłem „Pytania o drogę poznania”. Uczestnicy konkursu nadsyłają po dwa wiersze lub opowiadanie do 3 stron maszynopisu ( czcionka nie mniejsza niż 12 pkt) dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego. Termin składania prac - 26.11.2018r.

zebraW dniu 19 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie odbył się Szkolny Konkurs Plastyczno- Literacki „PRZYJAZNA ZEBRA” poświęcony bezpieczeństwu dzieci w ruchu drogowym. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III przygotowani przez wychowawców klas oraz wychowawców świetlicy szkolnej.

PatriotestW roku szkolnym 2018/2019 Ogólnopolskie Centrum Edukacji organizuje Patriotest 1918-2018. Celem konkursu jest promowanie patriotyzmu oraz wiedzy na temat odrodzenia się państwa polskiego wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości historycznej. PATRIOTEST skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zostanie przeprowadzony 12 listopada 2018 r.

Z okazji stulecia niepodległości zachęcamy Was do udziału w konkursie literackim, w którym należy napisać pracę ukazującą patriotyzm współczesnych Polaków. Jak dzisiaj wyrażamy naszą miłość do Ojczyzny?
W jaki sposób można być dobrym Polakiem?

koraleHonorowy patronat: Danuta Giletycz – Dyrektor SP nr 2 w Lublinie
Organizatorzy: Dorota Kołsut, Ewa Fijałkowska

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klasy I; uczniowie klasy II i uczniowie klasy III.
Prace należy składać do dnia 9 listopada 2018 r. w sali B świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublinie, ul. A. Mickiewicza 24; tel. 81 744 03 22. 

stop przemoc

I MIEJSCE- ZOFIA ORŁOWSKA z SP nr 27 w LUBLINIE - pod kierunkiem p. W. Stoczkowskiego
II MIEJSCE- KAROLINA DUL z SP nr 21 w LUBLINIE - pod kierunkiem p. I. Sumorek
III MIEJSCE- KACPER PRUCHNIAK z SP nr 14 w LUBLINIE - pod kierunkiem p. K. Teterycz-Iwanickiej
Wyróżnienie- SZYMON BARSZCZ z SP nr 2 w LUBLINIE- pod kierunkiem p. K. Pruchniak

W roku szkolnym 2018/2019 organizowana jest XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939–1948. W walce o wolną Polskę”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (kl. IV-VIII), gimnazjów i uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz branżowych szkół I stopnia i oddziałów zasadniczych szkół zawodowych, szczególnie zainteresowanych historią wojskowości.

Zapraszamy do udziału w V Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Angielskiej dla Szkół Podstawowych miasta Lublin i województwa lubelskiego, który odbędzie się 26 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie.

Regulamin konkursu 

konkursy przedmiotowe

 

 

j. niemiecki:
Natalia Wierzchoń - kl. 7b
Oliwia Ścibor - kl. 7b
Kacper Gruszczyk-Butryński - kl. 8a
Aleksander Rogala - kl. 8a

zebraHonorowy patronat:
• Pan insp. Dariusz Dudzik – Komendant Miejski Policji w Lublinie
• Pan Marcin Nowak – Radny Miasta Lublin
• Pan Krzysztof Babisz - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, ul. Mickiewicza 24

zebra

Honorowy patronat:

• Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
• Pan insp. Dariusz Dudzik – Komendant Miejski Policji w Lublinie
• Pan Krzysztof Babisz - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie
• Pan Marcin Nowak – Radny Miasta Lublin

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, ul. Mickiewicza 24

Konkurs pod patronatem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie i Fundacji Modyfiq. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie (mgr Ewa Warowna). Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy IV – VIII szkoły podstawowej, który wykona indywidualną prezentację na temat „STOP PRZEMOCY”.

Honorowy patronat: mgr Danuta Giletycz – dyrektor SP 2
Organizatorzy: mgr Małgorzata Bator, mgr Agnieszka Nowak
(!!!) Konkurs skierowany jest do uczniów lubelskich szkół podstawowych, którzy uczęszczają na szkolne lub pozaszkolne zajęcia logopedyczne. (!!!)
23.11.2018r. godz. 17.00 (świetlica szkolna) przesłuchanie uczestników konkursu;

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin