INFORMACJE I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAPISEM UCZNIÓW DO SZKOŁY:

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

 Wniosek zorganizowanie religii

 

Karta zgłoszenia - świetlica

 

 Karta zgłoszenia -  obiady

 

______________________________________________________

Wzór zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych 

Druk usprawiedliwienia nieobecności ucznia 

Zgoda na samodzielny powtót dziecka ze szkoły  

Upoważnienie do odbioru dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej  nr 2 w Lublinie 

 

 

INFORMACJE I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAPISEM UCZNIÓW DO SZKOŁY:

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

 Wniosek zorganizowanie religii

 

Karta zgłoszenia - świetlica

 

Karta zgłoszenia -  obiady

 

 

 

 Decyzja komisji -  świetlica

 

 PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SP2:

  PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI obowiązująca W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE

Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego o zajęć komputerowych


Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze Szkoły

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY W INTERNECIE

PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Procedura zwolnienia dziecka z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki

Procedura polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE

 PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin